ZAKLJUČENO

oktober2017

Zaključek razpisa »Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 -2017 (P2R)«

V letu 2016 smo uspešno kandidirali na javnem razpisu »Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 -2017 (P2R)«, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad. S tem smo pridobili sofinanciranje operacije »Razvoj in diverzifikacija podjetja G-WHISPER d.o.o.« s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Razpis je namenjen spodbujanju podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij. Njegovi cilji so zmanjšanje razvojnega zaostanka v območjih z visoko brezposelnostjo, zagon novih podjetij in nova delovna mesta v regijah, ki potrebujejo razvojno pomoč.

september 2017

Geološko – geomehansko poročilo za objekt “Vodovod Ormož – del I”

Investitor, Občina Ormož, namerava na širšem območju občine Ormož rekonstruirati/dograditi vodovodni sistem, posodobiti obstoječe objekte in zgraditi nove. Z vidika potrebnih izboljšav na vodovodnem sistemu bo doseženo izboljšanje javne oskrbe in zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo. Na osnovi podrobnega pregleda prejete projektne dokumentacije, nam dostopne geološke literature, podrobnih terenskih ogledov lokacij in kartiranja ter izvršenih osnovnih geomehanskih raziskav, smo za ta namen v sodelovanju s podjetjem Geogaia d.o.o. izdelali geološko – geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih izvedbe.

© 2023 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.